0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

Bydd Gŵyl Ffilm Ryngwladol Cymru’n cael ei chynnal Medi 7fed-8fed 2018 yng nghanolfan eiconig Dylan Thomas, ac ar draws dinas Abertawe. Sefydlwyd y digwyddiad gan Euros Jones-Evans a Chyfarwyddwr yr Ŵyl a fydd yng ngofal y gweithgareddau fydd Samira Mohamed Ali, a Kelvin Guy.

Bydd yr ŵyl yn agored i gyflwyniadau ar draws y byd o Fedi 11eg 2017, lle bydd cystadleuwyr yn medru cyflwyno eu prosiectau i 18 gwahanol gategori drwy blatfform FilmFreeway.

Bydd yr Ŵyl yn parhau am 2 diwrnod, ac yn dangos dros 40 o ffilmiau gwahanol – yn ffilmiau hir, byr ac animeiddiad. Yn ystod yr ŵyl cynhelir seminarau a hyfforddiant arbennig gan arbenigwyr yn y diwydiant ar gyfer gwneuthurwyr ffilmiau’r dyfodol, yn ogystal â Chyfarwyddwyr a Chynhyrchwyr profiadol.

Submissions
CATEGORIAU
Gwobrau
Tocynnau

Partneriaid a Noddwyr Swyddogol

Mae GFfRC wedi derbyn cefnogaeth hael a gwerthfawr gan noddwyr lleol a’i gwnaeth hi’n bosibl i lansio yr Ŵyl. Ein prif noddwyr ydy Gravells a Grŵp Tanabi a phrif bartneriaid yr Ŵyl ydy Cyngor Abertawe ac ymgais Dinas Diwylliant Prydain #Abertawe2021 ac Digwyddiadau 1825. Maent yn gefnogol iawn ac  yn llawn brwdfrydedd ynglŷn â photensial yr Ŵyl i ddod yn blatfform gwych ar gyfer gwneuthurwyr ffilmiau o Gymru. Bydd cyfle hefyd i bawb arddangos eu prosiectau a chystadlu ar lefel ryngwladol. Mae eu cefnogaeth amhrisiadwy ac wedi galluogi’r tim i lansio’r Ŵyl eleni gan hybu datblygiad gwneuthurwyr ffilmiau yn yr ardal dros y 3-5 mlynedd nesaf. Am fwy o wybodaeth ynglŷn â noddi’r Wyl, cliciwch yma, os gwelwch yn dda.

Gravells City and Council of Swansea
Tanabi Dylan Thomas Centre