Bydd Gŵyl Ffilm Ryngwladol Cymru’n cael ei chynnal am yr ail dro ar 16-18 o Fedi 2020 yng nghanolfan Neuadd Gwyn, Castell Nedd am y tro cyntaf fel rhan o gynllun cyffrous 3 blynedd gyda Cyngor Sir Castell Nedd.

Sefydlwyd y digwyddiad gan Euros Jones-Evans ac Samira Mohamed Ali ac yng ngofal y gweithgareddau fydd Samira.

Mae yr ŵyl yn agored i gyflwyniadau ar draws y byd lle mae cystadleuwyr yn medru cyflwyno eu prosiectau i 24 gwahanol gategorïau drwy blatfform FilmFreeway.

Bydd yr Ŵyl yn parhau am 3 ddiwrnod, ac yn dangos dros 70 o ffilmiau gwahanol, yn ffilmiau hir, byr ac animeiddiad.

Yn ystod yr ŵyl cynhelir seminarau a hyfforddiant arbennig gan arbenigwyr yn y diwydiant ar gyfer gwneuthurwyr ffilmiau’r dyfodol, yn ogystal â Chyfarwyddwyr a Chynhyrchwyr profiadol.

Cyfarwyddwyr GFRC

Mi gafodd yr Wyl ei sefydlu gan Euros Jones-Evans ac Samira Mohamed Ali, ac bydd y digwyddiad yn cael ei rhedeg gan Samira.

Euros Jones-Evans

EUROS JONES-EVANS

PW/SYLFAENYDD YR ŴYL

Euros yw sylfaenydd a phrif weithredwr Gŵyl Ryngwladol Ffilmiau Cymru ac mae wedi bod yn ymwneud â chynhyrchu ers 10 mlynedd. Yn ddiweddar, cyfarwyddodd a chynhyrchodd Euros ei ffilm hir gyntaf ‘By Any Name’, oedd yn seiliedig ar lyfr enwog Katherine John. Mae’n teimlo’n angerddol am ffilmiau yng Nghymru, ac mae ganddo dros 15 mlynedd o brofiad mewn ariannu a chynhyrchu ffilmiau, cyfarwyddo creadigol a marchnata cynnyrch.
Samira Mohamed Ali

SAMIRA MOHAMED ALI

CYD-SYLFAENYDD YR ŴYL / CYFARWYDDWR YR ŴYL

Kelvin ydi sylfaenydd a Phrif Weithredwr Gŵyl Ffilmiau Bae Caerfyrddin. Mae Gŵyl Ffilmiau Bae Caerfyrddin yn ei phumed flwyddyn, ac mae wedi tyfu’n aruthrol yn ystod y blynyddoedd. Bellach mae’n un o’r prif wyliau yng Nghymru. Mae Kelvin yn teimlo’n angerddol am y diwydiant ffilmiau. Yn 2009, bu’n ffilmio ffilm ddogfen ar Gareth Hughes, Actor Cymreig cyntaf yn Hollywood, oedd yn berthynas teuluol. Kelvin ydy Gadeirydd Pwyllgor Cymru ar gyfer cod ymddygiad UFFO. ac yn aelod o BAFTA Cymru, a bu’n un o’r beirniaid ers 2 flynedd. Mae Kelvin wedi ymuno ag Euros a Samira i ffurfio tîm arweinyddol Gŵyl Ryngwladol Ffilmiau Cymru – mae ganddynt strategaeth twf clir ar gyfer yr ŵyl am y 5 mlynedd nesaf.

RALPH BETTANY

CYFARWYDDWR ARIANNOL

RALPH WATKINS

CYFARWYDDWR Y RHAGLEN

BEIRNIAID A NODDWYR

Gary Slaymaker

Gary Slaymaker

Beirniad Ffilmiau, Awdur ac Adolygydd

Vincent De Paul

Vincent De Paul

Aelod o’r PGA ac Enillydd Gwobr Emmy Ddwywaith
2015 ac 2016

image-11

Katherine John

Awdur Enillydd Aml-wobr

Gary Slaymaker

Bobby Khan

Awdur, Actor a Chyfarwyddwr

fullsizerender1

Nadia Evans

Rheolwr Digwyddiadau

Matthew Derrick

Matthew Derrick

Rheolwr Digwyddiadau