Dyma’r categoriau yr holl gystadleuthau ar gyfer 2017:-

FIDEO CERDD

FFILM HIR

FFILM DDOGFEN HIR

ANIMEIDDIO

ARBROFOL

FFILM IAITH DRAMOR

FFILM FER

FFILM FER YN YR IAITH GYMRAEG

FFILM FER TRAMOR

FFILM DDOGFEN FER

FFILM FER A WNAED YNG NGHYMRU

COMEDI FER

CYSTADLEUAETH DRÔN/DROINE

CYSTADLEUAETH FFOTOGRAFF THEMA FFILM

CYSTADLEUAETH FFILM FER 21OED NEU IAU

FFILM FER DI-GYLLID

FFILM HIR DI-GYLLID

FFILM HIR/FER BOLLYWOOD