Darllenwch ein Rheolau a DVD Arferion Gorau

Manylebau ar gyfer ceisiadau i Ŵyl Ffilmiau Rhyngwladol Cymru

Mae’r cwbl i’w wneud â thegwch, ac fel aelodau blaenllaw o UFFO rydym ni’n dryloyw ac yn hyrwyddo ffilmiau annibynnol!

  • Ffilmiau’n cael eu beirniadu gan Reithgor y Diwydiant Ffilm
  • Gŵyl sy’n cael ei hyrwyddo’n eang
  • Rydym wedi ymrwymo i Dryloywder
  • Y cyntaf i’r felin gaiff ddisgownt drwy ddefnyddio’r cod “wiffearlybird”
  • Disgownt o 40%  o’r ffioedd ceisiadau

FIDEO CERDD

Fideo sy’n cyfleu darn cyflawn o gerddoriaeth neu gân.

Gofynion:
Rhaid i’ch cais fod yn fideo cerdd sydd wedi ei greu’n benodol fel cynrychiolaeth weledol o ddarn o gerddoriaeth neu gân. Rhaid i’ch cais fod yn ddehongliad gwreiddiol wedi ei greu gan fand neu artist- dehongliad naratif neu haniaethol o’r gerddoriaeth neu’r perfformiad. Byddwn yn barod i dderbyn fideos cerdd ‘sbec’ answyddogol. Bydd rhaid clirio hawlfraint i’r gerddoriaeth i gyd gyda’r perchennog/trwyddedwr cymwys.

Ystyriaethau beirniadu:
Rydym yn edrych am geisiadau sy’n cynrychioli’n weledol y gerddoriaeth a gyflëir mewn ffordd sy’n gweddu, yn ffres ac yn greadigol tu hwnt, o ran cysyniad a gweithredu.

FFILM FER/HIR  

Ffuglen naratif fyw, yn llawn digwyddiadau a adroddir drwy gyfwng y fideo.

Gofynion: Rhaid i’ch cais fod yn ffuglen wreiddiol, naratif fyw, llawn digwyddiadau, sy’n arddangos celfyddyd dweud stori ddychmygus. Gall eich cais ddod o, ond heb ei gyfyngu, i’r genres canlynol: comedi, yn llawn digwyddiadau, drama, sioe gerdd, arswyd ayb. Dylai eich cais fod yn stori gyflawn sy’n cael ei chyflwyno mewn ffordd eglur, greadigol a gwreiddiol.

Ystyriaethau Beirniadu: Rydym yn edrych am ragoriaeth greadigol mewn fideos fydd yn gwthio ffiniau creu ffilm ac adrodd stori.

FFILM DOGFEN HIR/BYR

Fideo sy’n cyflwyno adroddiad ffeithiol ar bwnc neu syniad o’ch dewis.

Gofynion: Dylai’ch cais fod yn ddogfen wreiddiol sy’n arddangos y gelfyddyd o adrodd stori ffuglen

Gall geisiadau gynnwys amrywiaeth o ddulliau dweud stori: gan gyflwynydd, pry ar y wal, safbwynt, amredol neu storïau personol ayb.  Rhaid i’ch cais fod yn syniad cyflawn wedi’i gyflwyno mewn dull gwreiddiol, arloesol ac eglur.

Ystyriaethau’r beirniadu: Rydyn ni’n edrych am fideo creadigol, atyniadol sy’n rhoi cipolwg ar berson, ffordd o fyw, achos, cred, neu sefyllfa go iawn, drwy ddulliau gwneud-ffilm ffuglen

ANIMEIDDIO

Stori sy’n rhoi bywyd i wrthrychau difywyd neu ddyluniadau cymeriad gan ddefnyddio technoleg gyfrifiadurol neu animeiddiad ffrâm wrth ffrâm

Gofynion: Rhaid i’ch cais fod yn fideo gwreiddiol byr wedi ei animeiddio, sy’n dangos y grefft o adrodd stori wedi ei animeiddio. Gall y ceisiadau gynnwys yr arddulliau animeiddio canlynol: 3D, 2D, cyfrwng cymysg neu unrhyw fath o animeiddio stop-symud

Ystyriaethau beirniadu: Rydyn ni’n chwilio am animeiddiad arloesol, esthetig sy’n dangos lefel uchel o dechneg a syniadaeth fydd yn cyfareddu’r gwyliwr gyda stori gref, atyniadol.

 

ARBROFOL

Fideo sy’n arbrofi gyda syniadau a/neu dechnegau newydd, yn aml yn cael ei nodweddu oherwydd absenoldeb naratif llinol

Gofynion: Gall ceisiadau gynnwys celf fideo, gwaith haniaethol, neu unrhyw waith sydd ddim yn seiliedig ar naratif, sy’n torri tir newydd mewn delwedd symud.

Ystyriaethau beirniadu: Rydym ni’n chwilio am fideos sy’n archwilio syniadau neu dechnegau newydd er mwyn ymestyn gwneud-ffilm ymhellach fel ffurf artistig, yn rhydd o gyfyngiadau ffurf naratif traddodiadol.

FFILM FER WEDI EI GWNEUD YNG NGHYMRU

Mae hwn yn agored i unrhyw wneuthurwr-ffilm sydd wedi gwneud ei ffilm yng Nghymru

Rydym ni’n chwilio am Geisiadau sy’n:

  • sy’n seiliedig ar gysyniad diddorol
  • Yn arloesol
  • â chrefft dda; ac un
  • sy’n creu emosiynau pleserus